Балапаным коп сойлегенди Жаксы кореди. Бугинги танда Арсен "мама","папа","ата","апа","баба" деген создерди жии айтады. Телефонмен нагашыларымен сойлеседи. Мама Деп айтканы куштии?? Жанымды кишкентай гана ер жигитимди жаксы коремин.